MayDay

 

Veletrh práce ve vědě a výzkumu
Úterý 7. 11. 2017, CEITEC MU, Univerzitní kampus Brno-Bohunice
/ Vstup zdarma /
Otevírací doba 9 - 17
Cílem kariérního dne je seznámit vás s kariérními možnostmi a pracovním uplatněním ve vědecko-výzkumné sféře v České republice a v zahraničí. Na kariérním dnu budete mít možnost navázat komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, poradit se s kariérním poradcem o své kariéře a dozvědět se, jak uspět ve výběrovém řízení. Připraveni pro Vás budou vystavovatelé z řad firem, pracovišť Akademie věd ČR a dalších partnerů. K dispozici budou praktické workshopy, konzultace životopisů a fotografický koutek.

 

 

„Akce je určena pro všechny mladé vědecké pracovníky se zájmem o svůj profesní rozvoj.“

 

 

Vystavovatelé

                                                          45.gif 46.gif 47.gif48.png49.png

 

 

Doprovodný program kariérního dne

 

 

Workshopy

 

 

9:30 – 10:30, WORKSHOP: Poznej své silné stránky

Andrea Csirke

Neprodávej ponožky, když můžeš malovat obrazy. Co se bude dít na workshopu? Naučíte se hledat vaše silné stránky, uvědomíte si, co všechno umíte a posílíte vaše sebevědomí. Každý z nás je v něčem dobrý, zjistíte, že jste důležité znalosti a dovednosti získali i jinde než ve škole a v práci. Nečekejte přednášky o nějakých motivačních teoriích. Čeká vás interaktivní workshop, kde se nebudete nudit.     
10:00 – 11:00, WORKSHOP: Succeed at the job interview

Marta Nesbitt

 „Succeed at the job interview“ is a workshop designed for people with graduate degrees in the sciences. It will guide you through the principles and the key steps of a quality preparation for a job interview. You will gain insight into the recruitment process and how it is conducted in market-leading companies. Identification of your strengths, practicing some sections of a job interview, and presenting your qualities will be integrated parts of the workshop. You will also learn how to talk with your future employer about your challenges. You will have an opportunity to understand a scale of criteria for assessing job candidates.     
11:00 - 12:00, WORKSHOP: Marie Sklodowska-Curie research grants - personal experience, Alumni Association

Lucie Homolova & Manuel Acosta, Marie Curie Alumni Association – Czech Chapter

During the workshop we will share our personal perspective and experience with Marie Sklodowska-Curie research grants. In the second part, we will shortly introduce the Marie Curie Alumni Association - Czech chapter, which associates typically young Czech researchers, who benefited from the MC research grants abroad or foreigners, who were attracted to come to the Czech Republic. The Czech chapter aims to encourage networking among MC alumni in the Czech Republic and to promote Marie Sklodowska-Curie research grants among young scientists.    
11:30 - 12:30, WORKSHOP: EURAXESS JOBS pro personalisty

Zuzana Tuťálková, EURAXESS Česká republika

EURAXESS Jobs je portál, kde můžete uveřejňovat nabídky volných pracovních míst a vyhledávat vhodné kandidáty zcela zdarma. Během workshopu se seznámíte se všemi službami a možnostmi, které portál nabízí, a naučíte se ho používat. Workshop je vhodný pro personalisty z univerzit a z ústavů Akademie věd ČR.     
12:30 - 13:30, WORKSHOP: Jak rozvíjet kariérové kompetence

Petr Chaluš, Dům zahraniční spolupráce

Rozvíjíme sami sebe, vzděláváme se, učíme se praxí po celý život. Potřebujeme k tomu i dovednost uvědomit si a zvolit si, jakým směrem se chceme rozvíjet, v čem se dále vzdělávat. Workshop bude zaměřen na faktory ovlivňující naše kariérní rozhodnutí. Budou diskutovány pracovní a životní priority či osobnostní a kariérové dovednosti včetně volby vhodného zaměstnání.     
13:00 - 14:00, WORKSHOP: Jak uspět ve výběrovém řízení

Marta Nesbitt

Workshop „Jak uspět ve výběrovém řízení“ je vytvořen pro absolventy vědních oborů. Seznámí vás s principy a klíčovými kroky pro kvalitní přípravu k výběrovému řízení na pracovní roli, o kterou máte zájem. Kurz vám pomůže nahlédnout do zákulisí výběrových řízení tak, jak se vedou ve špičkových společnostech. Součástí workshopu budou cvičení pro identifikaci vašich kvalit a jejich prezentace. Zároveň se dozvíte i to, jak hovořit se zaměstnavatelem o svých rezervách. Budete mít příležitost porozumět škále kritérií, podle nichž se uchazeči o zaměstnání hodnotí.     
14:00 - 15:00, WORKSHOP: Let´s know your strengths

Andrea Csirke

Do not sell socks when you can paint pictures. What will happen at the workshop? You will learn to find your strengths, realize what you know and strengthen your self-confidence. Each of us is good in something, find out that you have acquired important knowledge and skills also elsewhere than at school and at work. Do not expect lectures on some motivational theories. This is an interactive workshop awaiting you, where you will not be bored.     
14:30 - 16:30, WORKSHOP: Becoming an intersectorally mobile researcher

Emma Day, VITAE, Great Britain

This workshop will explore the realities of a career outside of academia and explain what it is important to prepare to work in other sectors. It will discuss alternative careers based on our careers research and consider the experiences of researchers working outside of academia. We will explore perceptions and competencies required by employers and through an interactive session based on the Vitae Researcher Development Framework consider how researchers can best articulate them to maximise employment opportunities. Finally we will look at what researchers should do next and where to look in order to begin career planning.     
15:30 - 16:00, INTERACTIVE LECTURE: EURAXESS JOBS – find a job in research

Zuzana Tuťálková, EURAXESS Czech Republic

How do you know your way around job offers in research and development abroad? Can you find complete list of job offers in one place? During the interactive lecture you will be introduced to the EURAXESS JOBS portal which you can use to search for research positions abroad.     

 

 

 

Individuální program

 

 

INDIVIDUAL CV CONSULTATIONS, ATRIUM celý den

Marek Sikora

Využijte příležitosti a přijďte konzultovat svůj životopis a motivační dopis. Po celý den pro Vás budou k dispozici CV konzultanti, kteří vám poradí, jak životopis správně strukturovat a sestavit. Ověříte si, zda je váš životopis přehledný a zda dostatečně vystihuje vaše silné stránky, dovednosti a přínos pro potenciálního zaměstnavatele.     
INDIVIDUAL CV CONZULTATIONS, ATRIUM all day

Markéta Gregorová

Take the opportunity to come and consult your CV and motivation letter. CV consultants will be available to you throughout the day to advise you on the proper structure of your CV. You will get a feedback and see whether your CV is well arranged and whether it reflects your strengths, skills and benefits to potential employer.     
FOTOGRAFIE DO CV, ATRIUM celý den

Radim Spáčil

Přijďte si zdarma pořídit profesionální profilovou fotografii do Vašeho životopisu. Fotograf bude na kariérním dni k dispozici celý den a vybranou fotografii vám ihned zašle do emailu.     
CV PHOTOS, ATRIUM all day

Radim Spáčil

Take the opportunity to come and take a professional profile photo for your CV. Photographer will be available throughout the whole day and the chosen photo will be sent to your mail box right away.     
INDIVUDUÁLNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ, ATRIUM celý den

Andrea Csirke

Přijďte se s kariérním poradcem poradit o své kariéře. Čeká vás individuální hodinová konzultace zaměřená na zhodnocení vaší aktuální situace, na stanovení priorit v dalším profesním životě a mnoho dalšího. Naučte se řídit svůj vlastní kariérový rozvoj. Nabízíme pouze 3 individuální konzultace!     
14:00, PROHLÍDKA LABORATOŘÍ CEITEC, vstupní hala

Laboratoře CEITEC

Unikátní prohlídka laboratoří CEITECu! Přijďte si prohlédnout místa, kde probíhá špičkový výzkum. CEITEC je centrum vědecké excellence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.     

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt pro vystavovatele:

Ing. Kateřina Svobodová

svobodovak@ssc.cas.cz

tel.: +420 221 403 849

mob: +420 739 531 363

 

 

Kontakt pro návštěvníky:

Mgr. Andrea Augustinová

augustinova@ssc.cas.cz

tel.: +420 221 403 850

mob: +420 739 531 364

 

 

Jak se na veletrh dostanete

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

 

Doprava

Autobus 60 do stanice Univerzitní Kampus – sever

Autobusy 50, 61, 69, 82 a trolejbusy 25 a 37 do stanice Univerzitní Kampus

 

VSTUP ZDARMA

 

 

 

 

O projektu

V rámci projektu budou uskutečněny dva kariérní dny, první se uskutečnil dne 9. 6. 2017 v rámci Veletrhu vědy v Praze a druhý se uskuteční dne 7. 11. 2017 v Brně v rámci festivalu Týdne vědy a techniky.

 

MayDay Career days jsou organizovány z projektu MayDay - Mobile researchers careers Attractive to Young scientists podpořeného z programu Evropské Unie na výzkum a inovace Horizont 2020, grantová dohoda č. 740929.

 

Projekt je realizován v období 1. 4. - 31. 12. 2017.