MayDay

 

První karierní den pro zájemce o vědu a výzkum
Pátek 9. 6. 2017 na Veletrhu vědy v PVA EXPO Praha v Letňanech
/ Vstup zdarma /
MayDay Career day
Cílem kariérního dne je seznámit vás s kariérními možnostmi a pracovním uplatněním ve vědecko-výzkumné sféře v České republice a v zahraničí. Na kariérním dnu budete mít možnost navázat komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, dozvědět se konkrétní informace ohledně financování zahraničního vědeckého pobytu či získat cenné tipy pro přípravu kvalitní stipendijní žádosti. Čeká na vás kolem tří desítek vystavovatelů z řad firem, pracovišť Akademie věd ČR, univerzit a dalších partnerů. K dispozici jsou zajímavé přednášky, praktické workshopy a individuální konzultace.

 

 

„Akce je určena pro všechny mladé vědecké pracovníky se zájmem o svůj profesní rozvoj.“

 

 

Vystavovatelé

ČZU BIOCEV Fyzikální ústav/ELI Johnson & Johnson Global Business Services s.r.o. Lovochemie, a.s.

 

 

Doprovodný program kariérního dne

 

10:15 – 10:45 PŘEDNÁŠKA: MSCA - příležitosti pro výzkumné pracovníky, SÁL 1

Ing. Veronika Korittová, Technologické centrum AV ČR

Cílem akcí "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) je podpořit rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků, a to zejména prostřednictvím mobility - mezinárodní i mezisektorové. Podpora je zacílena na všechny vědní obory a je určena jak začínajícím, tak zkušeným výzkumným pracovníkům. V rámci přednášky budou představeny jednotlivé typy grantů MSC, pravidla pro podávání žádostí a hodnotící kritéria.
11:00 – 11:30 PŘEDNÁŠKA: Fulbrightova stipendia pro studium a výzkum v USA, SÁL 1

Komise J. Williama Fulbrighta

Seznamte se s nabídkou, podmínkami a požadavky vládních stipendií Fulbrightova programu. Program umožňuje pokročilým českým vysokoškolákům, mladým i zkušeným akademickým pracovníků pracovat na svých výzkumných projektech v USA.
11:30 – 12:15 WORKSHOP: Jak rozvíjet kariérové kompetence, SÁL 2

Dům zahraniční spolupráce

Rozvíjíme sami sebe, vzděláváme se, učíme se praxí po celý život. Potřebujeme k tomu i dovednost uvědomit si a zvolit si, jakým směrem se chceme rozvíjet, v čem se dále vzdělávat. Workshop bude zaměřen na faktory ovlivňující naše kariérní rozhodnutí. Budou diskutovány pracovní a životní priority či osobnostní a kariérové dovednosti včetně volby vhodného zaměstnání.
12:45 – 13:15 PŘEDNÁŠKA: Výzkum v Německu, SÁL 1

Informační centrum DAAD v Praze

V rámci přednášky se dozvíte informace o možnostech výzkumu v Německu včetně přehledu výzkumných organizacích, forem doktorátu a možnostech financování včetně stipendijní nabídky DAAD.
13:30 – 14:30 WORKSHOP: Jak uspět ve výběrovém řízení, SÁL 2

Marta Nesbitt

Workshop „Jak uspět ve výběrovém řízení“ je vytvořen pro absolventy vědních oborů. Seznámí vás s principy a klíčovými kroky pro kvalitní přípravu k výběrovému řízení na pracovní roli, o kterou máte zájem. Kurz vám pomůže nahlédnout do zákulisí výběrových řízení tak, jak se vedou ve špičkových společnostech. Součástí workshopu budou cvičení pro identifikaci vašich kvalit a jejich prezentace. Zároveň se dozvíte i to, jak hovořit se zaměstnavatelem o svých rezervách. Budete mít příležitost porozumět škále kritérií, podle nichž se uchazeči o zaměstnání hodnotí.
13:30 – 14:00 PŘEDNÁŠKA: Rozjeď svou kariéru ve vědě! Mentoring pro začínající vědkyně a vědce, SÁL 1

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Chcete pomoct nastartovat kariéru, ujasnit si její směřování a uspět v pracovním životě? Poradíme vám, jak na to! Mentoringový program propojuje začínající vědce či vědkyně (tzv. mentee) se zkušenějšími kolegy. Mentoři a mentorky představují svou akademickou dráhu, poskytují rady a zapojují mentees do svých profesních sítí. Kromě spolupráce se zkušenými vědci či vědkyněmi se účastní kurzů zaměřených na profesní a osobní rozvoj. Prvního ročníku se v roce 2016 zúčastnilo celkem 54 mentees - 46 žen a osm mužů, kteří spolupracovali s devíti mentorkami a dvěma mentory. Mentees se nacházeli v různých studijních/kariérních fázích, bylo mezi nimi 42 doktorandek a doktorandů a 12 postdoktorandek a postdoktorandů.
15:00 – 15:30 PŘEDNÁŠKA: Euroguidance – evropská dimenze kariérového poradenství, SÁL 1

Dům zahraniční spolupráce

Evropa je otevřená vzdělávání a práci napříč jednotlivými zeměmi. Poradci v oblasti vzdělávání, práce a osobního rozvoje mohou zahrnout do svých služeb evropskou dimenzi, informovat např. o možnostech vzdělávací a praktické mobility v rámci programu Erasmus+ a dalších. V rámci přednášky bude představen evropský program Euroguidance zaměřený na sdílení informací a zkušeností kariérních poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Zároveň bude diskutováno využití evropských portálů, sítí a nástrojů pro podporu mobility.
15:45 – 16:15 WORKSHOP: Jak připravit kvalitní přihlášku na Fulbrightovo stipendium, SÁL 2

Komise J. Williama Fulbrighta

Základem úspěchu ve výběrovém řízení na Fulbrightova stipendia je kvalitní přihláška, a to včetně kvalitně zpracovaného výzkumného záměru. Během workshopu se detailně seznámíte s formulářem přihlášky a získáte tipy, jak ji odpovídajícím způsobem připravit.
15:45 – 16:15 PŘEDNÁŠKA: EURAXESS JOBS - najděte si práci ve výzkumu, SÁL 1

EURAXESS Česká republika

Jak se zorientovat v nabídkách práce ve vědě a výzkumu v zahraničí? Lze nalézt kompletní nabídku pracovních míst na jednom místě? Během přednášky se seznámíte s pracovním portálem EURAXESS Jobs, který propojuje zaměstnavatele s potenciálními zájemci ze světa vědy a výzkumu po celé Evropě. Zároveň se dozvíte praktické informace o činnosti celoevropské sítě EURAXESS a službách, které vědecko-výzkumným pracovníkům nabízí.
16:45 – 17:30 WORKSHOP: JOBHUB - kariérové poradenství, SÁL 2

Fond dalšího vzdělávání

Nastavte si zrcadlo a zjistěte, která práce je vaším profesním osudem. Pojďte se s námi zamyslet nad vašimi dovednostmi, zájmy a touhami. Probereme vaše možnosti i cesty, kterými se vydat.
17:15 – 17:45 PŘEDNÁŠKA: Vědecká kariéra mladých na České zemědělské univerzitě v Praze: V zorném poli zdravé potraviny a zdravé prostředí, SÁL 1

prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

Výzkum na České zemědělské univerzitě neznamená studium chlévské mrvy, i když gumovky patří k standardnímu výzkumnému vybavení hydrologů, pedologů, ekologů, mikrobiologů, lesníků i vědců, kteří řeší problematiku tropických oblastí. ČZU, která je dnes třetí největší univerzitou v Praze, se systematicky věnuje výzkumu v oblasti "Life sciences" a nabízí studium v téměř 30 doktorských studijních programech. Tyto programy zahrnují širokou paletu oborů z oblasti životního prostředí, ochrany krajiny, obnovitelných zdrojů, pedologie, speciálních chovů, fyziologie, molekulární biologie, mikrobiologie, lesnictví, zpracování dřeva, problematiky venkova, sociologie, ekonomie, informatiky, managementu, techniky a souvisejících technologií. Ve všech těchto oblastech univerzita vychází z principů udržitelného rozvoje člověkem využívané krajiny a ochrany přírodních zdrojů. Ve výzkumných týmech ČZU jsou vítáni kromě studentů i absolventi doktorského studia ze všech vysokých škol na pozicích post-doků.
 

 

 

Individuální CV konzultace

 

 

INDIVIDUÁLNÍ CV KONZULTACE, VÝSTAVNÍ HALA

Marek Sikora

Využijte příležitosti a přijďte konzultovat svůj životopis a motivační dopis. Po celý den pro Vás budou k dispozici CV konzultanti, kteří vám poradí, jak životopis správně strukturovat a sestavit. Ověříte si, zda je váš životopis přehledný a zda dostatečně vystihuje vaše silné stránky, dovednosti a přínos pro potenciálního zaměstnavatele.

 

 

 

Kontakt

Kontakt pro vystavovatele:

Ing. Kateřina Svobodová

svobodovak@ssc.cas.cz

tel.: +420 221 403 849

mob: +420 739 531 363

 

 

Kontakt pro návštěvníky:

Mgr. Andrea Augustinová

augustinova@ssc.cas.cz

tel.: +420 221 403 850

mob: +420 739 531 364

 

 

Jak se na veletrh dostanete

Doprava

Metrem C do stanice Letňany + pěšky 3 min

Linkami autobusu 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295 do stanice Výstaviště Letňany.

 

VSTUP A PARKOVÁNÍ V MÍSTĚ ZDARMA

 

 

 

 

O projektu

V rámci projektu budou uskutečněny dva kariérní dny, první se uskuteční dne 9. 6. 2017 v rámci Veletrhu vědy v Praze a druhý na podzim 2017 v Brně v rámci festivalu Týdne vědy a techniky.

 

MayDay Career days jsou organizovány z projektu MayDay - Mobile researchers careers Attractive to Young scientists podpořeného z programu Evropské Unie na výzkum a inovace Horizont 2020, grantová dohoda č. 740929.

 

Projekt je realizován v období 1. 4. - 31. 12. 2017.